ALBUM

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego

Sz. Bajon, M. Wichłacz