Fundacja Krąg

Fundacja Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego

siedziba:
Ostrów Tumski 1
61-109 POZNAŃ
tel. +48 602 229 647
Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13.07.2001 pod nr: 0000025885
NIP: 782-10-11-416
REGON: 632012873
nr rachunku: PKO BP Oddz. I Poznań: 39 1020 4027 0000 1302 0357 8978
Ks. Prałat Szymon Daszkiewicz - Prezes Fundacji
e-mail: chor@archpoznan.org.pl